U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Faciliteiten / Inzet externe specialisten

Inzet externe specialisten

Het kan zijn dat een leerling extra zorg of begeleiding nodig heeft tijdens zijn aanwezigheid op school. Dit kan een kortdurende therapeutische of medische handeling zijn ofwel een persoonlijke begeleiding tijdens de lessen. Indien u als ouder voor uw zoon / dochter gebruik wilt maken van dergelijke faciliteiten dient u dit voor te leggen aan de directie van de school ter goedkeuring. Voor de persoonlijke begeleiding van leerlingen tijdens de lesuren hebben wij als school een overeenkomst met de stichting IPSE de Bruggen. In deze overeenkomst is zowel de hiërarchie als de communicatiestructuur vastgelegd tussen beide organisaties. Hoewel financiering van een persoonlijke begeleider veelal via de ouders (PGB) wordt bekostigd en deze dus een keuze zouden hebben, accepteren wij in principe uitsluitend begeleiders welke onder het gezag van IPSE de Bruggen acteren, ofwel een arbeidsovereenkomst hebben met deze stichting.