U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Communicatie / Informatie Formulier en Protocol Medisch Handelen

Informatie Formulier en Protocol Medisch Handelen

Naast communicatie met een leerling kan het ook erg belangrijk zijn om achtergrondinformatie en gemaakte afspraken te raadplegen. (Deze leerling had toch een gluten allergie? Vinden de ouders het wel goed dat ik een paracetamol geef? Wie moet ik bellen als er niet wordt opgenomen?). Meestal kunnen vragen direct beantwoord worden door de leerkracht, maar een tijdelijke vervanger zonder schriftelijke informatie is afhankelijk van het geheugen van collega’s. Voor de veiligheid van uw kind en om uw wensen te kunnen respecteren, vragen wij ouders van elke leerling een Informatie Formulier in te vullen en te ondertekenen. Dit formulier zal worden opgeslagen in het leerlingdossier en is bij vragen of calamiteiten direct oproepbaar door elk bevoegd personeelslid.

Als er wijzigingen zijn, kunt u deze steeds doorgeven aan de leerkracht die het formulier jaarlijks evalueert en met u doorneemt op hoofdlijnen.

Elk schooljaar zal, indien nodig, een overeenkomst worden afgesloten tussen de ouders en de medewerkers van de school inzake het toedienen van medicatie. Verdere informatie hierover is terug te lezen in het Protocol Medisch Handelen.