U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Communicatie / Ouderavonden

Ouderavonden

Aan het begin van elk schooljaar worden ouders uitgenodigd voor een informatieavond om kennis te maken met de leerkrachten en assistenten welke dat jaar uw zoon / dochter gaan begeleiden en om ouders voor te lichten over de gang van zaken in hun specifieke klas.
Minimaal twee maal per jaar worden ouders uitgenodigd voor een gesprek op school over de vorderingen van hun zoon / dochter, naar aanleiding van het rapport of gegevens uit het leerlingvolgsysteem.
Twee maal per jaar wordt voor ouders op school een thema-avond georganiseerd met onderwerpen als, “Uit huis gaan wonen” , “Bescherming bij volwassenheid”, “Wat als ik van school af moet?”, etc.