U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Faciliteiten / Schoolarts

Schoolarts

“Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is dé plek waar ouders, verzorgers, kinderen en jongeren terechtkunnen met vragen over gezondheid, opvoeden, opgroeien en verzorging. Vanaf de geboorte tot de 18e verjaardag, kijken we op verschillende momenten of uw kind zich goed ontwikkelt. Dit doen we bij u thuis, op onze CJG-locaties én op school. Op het speciaal onderwijs betekent dit een algemeen onderzoek, gericht op gezond functioneren in een schoolomgeving (gehoor, zicht, etc.). Oproep kan plaatsvinden vanuit ons zorgsysteem (onvoldoende gegevens van een nieuwe leerling) of op initiatief van de intern begeleider, als gevolg van een Commissie voor de Begeleidingsoverleg. Als ouders zelf graag een onderzoek willen, of vragen hebben aan de schoolarts, kunnen zij dit kenbaar maken aan de intern begeleider.

Bij een oproep voor onderzoek verwachten wij dat er een ouder meekomt ter ondersteuning. Mocht dit echter niet mogelijk zijn, laat ons dit tijdig weten zodat wij iemand ter ondersteuning mee kunnen laten gaan met de leerling.

Geen vraag is ons te gek!
Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen, (dokters)assistenten, (ortho)pedagogen en andere deskundigen bieden advies, ondersteuning en denken graag met u mee. Heeft u een vraag, dan zoeken we samen met u naar een antwoord. Of we zoeken we de juiste deskundige in ons netwerk. Zo maken we samen met u gezond en veilig opgroeien mogelijk.

CJG en Corona
Op centrumvoorjeugdengezin.nl/corona staat meer informatie over het coronavirus en onze aangepaste dienstverlening. Daar vindt u ook antwoord op veel gestelde vragen van andere ouders.

Contact met het CJG
De manieren waarop u ons kunt bereiken staan op centrumvoorjeugdengezin.nl/contact. U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met de jeugdarts die is verbonden aan de school van uw kind:

Bernice Samson

Telefoonnummer: 088 - 20 10 000

E-mail: b.samson@cjgrijnmond.nl

Wilt u meer informatie over het CJG? Kijk dan op onze website: centrumvoorjeugdengezin.nl “