U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Faciliteiten / Vormingsonderwijs

Vormingsonderwijs

VSO Maarland is een school die valt onder het bestuur van het Openbaar Onderwijs.
Hier treffen kinderen en ouders met verschillende levensbeschouwingen elkaar binnen de school. Uitgaande van verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect voor elkaar wordt gestalte gegeven aan levensbeschouwelijke vorming.
De school schenkt aandacht aan de verschillende levensbeschouwingen van de leerlingen. De omgang tussen leerlingen en leerkrachten is daarbij van groot belang.
Op het VSO Maarland komt dit tot uiting in de dagelijkse omgang met de leerlingen door het realiseren van een goed onderwijsklimaat, dat gekenmerkt wordt door het scheppen van een positief en veiligheid biedend pedagogisch klimaat, waarin vertrouwen de basis is voor relaties tussen medeleerlingen en volwassenen. Dit gebeurt vanuit respect voor het individu.
Ieder jaar vragen wij de ouders of er behoefte is om voor onze leerlingen het aanbod van het vormingsonderwijs aan te bieden.