U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Het onderwijs / Individuele leerroutes

Individuele leerroutes

VSO Maarland werkt met de zml-leerlijnen, ontwikkeld door het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED). De leerlijnen geven aan wat de hoofddoelen zijn per vakgebied en niveau inclusief alle stappen om dit kerndoel te bereiken. Hierdoor is het voor de leerkracht mogelijk een groepsplan te formuleren waaruit een Ontwikkelingsperspectiefplan (OPP) voortvloeit. Middels het digitaal leerlingvolgsysteem Parnassys wordt vastgelegd aan welke stappen en doelen per leerling wordt gewerkt en of deze behaald zijn. Naast regelmatig overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging van het onderwijs, wordt minimaal twee keer per jaar de ontwikkelingsvoortgang van elke leerling besproken met de ouders.

De navolgende leerlijnen zijn op VSO Maarland in gebruik:

Naam Bron
Mens en maatschappij CED
Mens natuur en techniek CED
Mondelinge en schriftelijke taal CED
Engels CED
Rekenen dagbesteding CED
Rekenen arbeidsgericht CED
Culturele oriëntatie en creatieve expressie CED
Seksuele vorming CED
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid CED
Bewegen en sport CED
Leren leren CED
Functioneren in sociale situaties CED
Werken in de techniek VSO
Werken in de groenvoorziening VSO
Consumptieve techniek VSO
Zorg & Welzijn VSO