U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Het onderwijs / Individuele leerroutes

Individuele leerroutes

VSO Maarland werkt met leerlijnen speciaal voor ZML, ontwikkeld door het Centrum voor Educatieve Dienstverlening (CED).  Het CED ondersteunt onze school bij de ontwikkelingen, kwaliteitsborging en toepassingen hiervan. De leerlijnen geven aan wat de kerndoelen zijn per vakgebied en niveau inclusief alle stappen om dit kerndoel te bereiken. Hierdoor is het voor de leerkracht mogelijk een groepsplan te formuleren waaruit een individuele leerlingplan voortvloeit. Middels een digitaal leerlingvolgsysteem wordt vastgelegd aan welke stappen en doelen  per leerling wordt gewerkt en of deze behaald zijn. Naast regelmatig overleg tussen de leerkracht en de intern begeleider, die verantwoordelijk is voor de kwaliteitsborging  van het onderwijs, wordt 2x per jaar de ontwikkelingsvoortgang van elke leerling besproken met de ouders.

De navolgende leerlijnen zijn op VSO Maarland in gebruik:

Naam Toelichting Bron Leerlingvolgsysteem
Mens en maatschappij burgerschap CED ja
Mens natuur en techniek   CED ja
Mondelinge en schriftelijke taal   CED ja
Engels   CED nee
Rekenen dagbesteding   CED ja
Rekenen arbeidsgericht   CED ja
Culturele oriëntatie en creatieve expressie   CED nee
Seksuele vorming   CED nee
Voorbereiding op dagbesteding en arbeid   CED ja
Bewegen en sport   CED nee
Leren leren 21st century skills CED ja
Functioneren in sociale situaties Burgerschap CED ja
Werken in de techniek   VSO 2019
Werken in de groenvoorzienin   VSO 2018
Consumptieve techniek   VSO 2018
Zorg & Welzijn In ontwikkeling VSO 2019