U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Het onderwijs / OntwikkelingsPerspectief Plan

OntwikkelingsPerspectief Plan 

Het OntwikkelingsPerspectiefPlan wordt binnen zes schoolweken nadat de leerling is gestart opgesteld door de gedragswetenschapper op basis van beschikbare rapportages, observaties, gesprekken met de leerling en eventueel aanvullend onderzoek. Het uiteindelijke OPP is een document waarin, naast bevorderende en belemmerende factoren van de leerling zowel de niveaus op hoofdleerlijnen als het uitstroomprofiel is beschreven. Het OPP wordt besproken met de ouders en jaarlijks geëvalueerd door de intern begeleider en de leerkracht samen met de gedragswetenschapper. Aanpassing van het bestaande OPP kan uitsluitend via de Commissie voor de Begeleiding (zie verder in deze gids onder zorgstructuur) en zal altijd besproken worden met de ouders.