U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Kosten / ouderbijdrage

Kosten / ouderbijdrage

VSO Maarland vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 per schooljaar voor de kosten die niet in aanmerking komen voor de vergoeding van het Ministerie van Onderwijs. Het gaat hier bijvoorbeeld om de kosten van een kerstgala, traktaties tijdens bijzondere dagen, sportdagen, inloop- en thema- avonden, etc. Zonder uw gewaardeerde bijdrage zouden dergelijke activiteiten niet meer kunnen plaatsvinden. Vanuit onze administratie ontvangt u jaarlijks een factuur voor dit bedrag en bij uitblijven van betaling ontvangt u éénmalig een herinnering. Let wel: dit is slechts een administratieve handeling. Deze bijdrage is geheel vrijwillig. Daarnaast organiseren wij jaarlijks een kampweek of activiteitenweek voor het hele VSO Maarland. De kosten voor een dergelijk evenement kunnen aanzienlijk oplopen en zullen niet volledig kunnen worden gedekt door sponsoring. Van bestemming, tijdstip en kosten zult u echter tijdig op de hoogte worden gebracht door de organiserende werkgroep binnen ons team. Na deze informatie ontvangt u een factuur voor de deelname van de leerling aan deze activiteit. Op deze factuur zullen, gezien de hoogte van het bedrag, ook de betalingsmogelijkheden worden aangegeven. (in delen of contant sparen per week, etc.) Deze bijdrage is niet vrijwillig, maar als u vanuit uw inkomen niet in staat bent deze bijdrage (of een deel daarvan) te betalen, kunt u via onze administratie een beroep doen op ons calamiteitenfonds, zodat uw zoon / dochter toch mee kan doen aan deze activiteit.
Mocht een leerling om welke reden dan ook niet deel kunnen nemen aan deze activiteit, dan zullen wij een alternatief programma op school aanbieden binnen de normale lestijden