U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Het schoolklimaat

Het schoolklimaat

 

Het schoolklimaat binnen de SO Brielle kan worden getypeerd als een klimaat waarin rust en orde heerst, maar waarbinnen ook ruimte is voor gezelligheid en sfeer.
Er wordt veel gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie, zoals gebaren en picto’s.
De leerlingen worden niet overvraagd, het tempo van spreken en handelen is aangepast aan dat van de gemiddelde leerling. De leerlingen krijgen onderwijs in groepen van maximaal 12 leerlingen. Zij worden begeleid door een leerkracht en een onderwijsassistent.

Een goed pedagogisch klimaat in deze groepen is een voorwaarde voor deze leerlingen om tot leren te komen. In het pedagogisch klimaat van SO Brielle staat voorop dat leerlingen zich veilig kunnen voelen en ervaren dat er vertrouwen is in hun mogelijkheden. Zij worden ondersteund waar nodig, waarbij wordt uitgegaan van hun sterke kanten. Prestaties worden gezien in het licht van individuele vorderingen.

Het pedagogisch klimaat wordt vooral gekenmerkt door het handelen van de leerkracht ondersteund door elementen als regels, ruimte, taak, materiaal en tijdsindeling.