U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Schorsing / verwijdering

Schorsing / verwijdering

Wanneer een leerling herhaaldelijk en na corrigerend optreden van de leerkracht,  gedragsregels overtreed of een ernstig vergrijp pleegt, kan een leerling worden geschorst. In uitzonderlijke gevallen  is het ook mogelijk dat wangedrag van de ouders kan leiden tot schorsing van de leerling.

  • Schorsing kan alleen via het bevoegde gezag (gemandateerde schooldirectie).
  • Bij een schorsing worden de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) van de leerling schriftelijk op de hoogte gebracht, met opgaaf van redenen.
  • Voor of tijdens de schorsing krijgt de leerling (bij voorkeur met de ouders) de gelegenheid tot hoor en wederhoor .
  • Een schorsing duurt minimaal 1 en maximaal 5 schooldagen.

Als blijkt dat schorsing van een leerling onvoldoende effect heeft, er sprake is van een gevaar voor medeleerlingen of fysiek gevaar voor personeel, zal de school een verwijderingsprocedure starten. Ook hier zullen ouders vooraf schriftelijk over worden geïnformeerd, met opgaaf van redenen en mogelijkheid tot bezwaar, doch vooral om samen tot een oplossing te komen.