U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Schorsing / verwijdering

Schorsing / verwijdering

Wanneer een leerling herhaaldelijk na corrigerend optreden van de leerkracht, gedragsregels overtreed of een ernstig vergrijp pleegt, kan een leerling worden geschorst. Schorsing kan alleen via het bevoegde gezag (gemandateerde directie).

Bij een schorsing worden de wettelijke vertegenwoordigers (ouders) van de leerling schriftelijk op de hoogte gebracht met opgaaf van redenen.

Voor of tijdens de schorsing krijgt de leerling (bij voorkeur met de ouders) de gelegenheid tot hoor en wederhoor.

Een schorsing duurt minimaal één en maximaal vijf schooldagen.

Als blijkt dat schorsing van een leerling onvoldoende effect heeft en er sprake is van fysiek gevaar voor medeleerlingen of personeel, zal de school een verwijderingsprocedure starten.

Ook hier zullen ouders vooraf schriftelijk over worden geïnformeerd met opgaaf van redenen en mogelijkheid tot bezwaar, doch vooral om samen tot een oplossing te komen.