U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Stages / Bijzondere stages

Stage dagbesteding

Leerlingen met uitstroomprofiel taakgerichte en activerende dagbesteding lopen in principe geen oriënterende stage. Wel kan in het laatste schooljaar, in overleg met ouders, worden gezocht naar een passende eindstage om de leerling te laten

wennen aan zijn toekomstige omgeving. Daarnaast kunnen er allerlei redenen zijn waardoor een leerling niet kan stage lopen. In bijzondere gevallen kan dan gekozen worden voor een interne stage waarbij in een vertrouwde omgeving werkzaamheden worden uitgevoerd en onderwijs ondersteunend personeel acteert als stagebegeleider. Als school kunnen wij deze mogelijkheid slechts zeer beperkt aanbieden.