U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Stages / Notities m.b.t. stages

Notities m.b.t. stages

  • Bij elke individuele stage ontvangt de leerling een stageboekje, waarin de belangrijkste gegevens zijn vermeld, zoals adres, werktijden en telefoonnummers.
  • Bij een individuele stage moet het stageboekje elke stagedag ingevuld worden door de stagegever en vervolgens worden getekend door de leerling, het stagebedrijf, de school en thuis.
  • Als op de afgesproken dag geen stage gelopen kan worden, door b.v. ziekte, moet de leerling zelf (of diens begeleider) dit op tijd doorgeven aan het stagebedrijf.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen of bedrijfskleding worden door het stagebedrijf verzorgd. Mocht het echter gewenst of noodzakelijk zijn veiligheidsschoeisel te dragen tijdens de stage, dan moet de leerling hier, uit oogpunt van hygiëne, zelf en op eigen kosten voor zorgdragen.
  • Door het intensieve begeleidingstraject dat wij eisen van onze stagegevers en onze keuze leerlingen te willen stimuleren voor langere termijn, is het in principe niet toegestaan dat een leerling een stagevergoeding ontvangt.
  • Tijdens studiedagen (school gesloten) blijft de leerling zijn stagedagen gewoon doorwerken.
  • Als een stage onverhoopt niet door kan gaan dient de leerling de normale lestijden op school aanwezig te zijn.