U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Stages / Stage arbeidsgericht

Stage arbeidsgericht

Eenmaal in de eindgroep kan een leerling stage lopen als hij minimaal 12 schoolweken een praktijkvak heeft gevolgd. Dit is dan wel een echte stage met een stagecontract tussen school, de leerling en het bedrijf of instelling waar de leerling gaat stage lopen. De leerling gaat zelfstandig naar zijn (stage) werkplek zonder directe begeleiding vanuit de school. Het hele stagetraject wordt wel begeleid door een full-time stagecoördinator die de contacten tussen het stagebedrijf en de leerling vrijwel continue begeleidt. De stagecoördinator is dan ook altijd aanwezig bij de eerste kennismaking en bezoekt daarna regelmatig de stageplaats voor evaluaties, zo mogelijk.  

Het doel van deze stages is de overgang tussen school en werk zo soepel mogelijk te laten verlopen. In aanvang zal getracht worden de leerling oriënterende stageplaatsen te laten kiezen, waarbij 1 dag per week stage wordt gelopen. In het laatste jaar wordt samen met de leerling gezocht naar een passende eindstage, welke kan worden uitgebouwd tot meerdere dagen per week . Hoewel wij als school geen enkele garantie kunnen bieden, zijn wij erop gericht een eindstage af te sluiten met een werkplek voor onze leerlingen.