U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Toelating op onze school

Toelating tot onze school

 

VSO Maarland is een regionale school voor zeer moeilijk lerenden (ZML).

Als u overweegt uw kind aan te melden op onze school kunt u een afspraak maken met onze internbegeleider voor een oriënterend gesprek. In dit gesprek maken wij kennis met u en kunnen wij u de mogelijkheden binnen onze school laten zien. De officiële aanmelding voor een nieuwe leerling wordt veelal geregeld door de school of het instituut waar de leerling vandaan komt en loopt altijd via het samenwerkingsverband “Voortgezet Onderwijs Voorne Putten Rozenburg” (VOVPR).  De Commissie van Integrale zorg en Onderwijs (CIZO) van dit samenwerkingsverband  bepaalt of een leerling een zogenaamde ToeLaatbaarheidsVerklaring (TLV) krijgt.

Pas als de leerling een TLV heeft voor ZML onderwijs kan hij officieel aangemeld worden op onze school door u. Meer informatie omtrent deze procedure kunt u vinden op de site www.vovpr.nl. Na aanmelding wordt aan de hand van de onderwijsbehoefte en de hulpvragen van de leerling bekeken in welke groep de leerling het best geplaatst kan worden. De uiteindelijke instroom van de leerling wordt bepaald door de beschikbare fysieke ruimte in de groep en het instroommoment.

Vaste instroommomenten zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar (augustus / september), na de kerstvakantie (januari) en na de meivakantie (mei).

Als openbare school kunnen wij uitsluitend leerlingen weigeren op navolgende gronden:

  • De school kan niet de vereiste ondersteuning voor de leerling bieden.
  • De leerling is op grond van zijn gedrag een bedreiging voor veiligheid van andere leerlingen en zichzelf.
  • De ouders onderschrijven de grondslag van de school niet.

Bij plaatsingsproblematiek als gevolg van gebrek aan fysieke ruimte hanteren wij de volgende voorrangsregels:

  1. Doorstroom van leerlingen binnen Speciaal Onderwijs Brielle.
  2. Leerlingen afkomstig  van andere zmlk-scholen als gevolg van verhuizing.
  3. Overige leerlingen met een TLV.