U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Toetsen / ACF (ArbeidsCapaciteitsFactor)

ACF (ArbeidsCapaciteitsFactor)

Alle leerlingen met uitstroomprofiel arbeidsmatige dagbesteding, beschutte arbeid en arbeid voeren vanaf 12 tot 17 jaar jaarlijks een aantal testen uit om het arbeidsvermogen te bepalen. De ArbeidsCapaciteitsFactor is een term die binnen VSO Maarland zelf is ontwikkeld in samenwerking met een aantal producenten van arbeidstrainingsmateriaal om te komen tot een verhouding t.o.v. het gemiddelde. De uiteindelijke factor is een coëfficiënt bepaald uit beweging, concentratie, tempo en conditie van de leerling. ACF gebruiken wij indicatief als school bij het zoeken van passende stages en aanvullende trainingen met betrekking tot de uitstroom naar een plaats in de maatschappij. De ACF toetsen worden afgenomen door speciaal opgeleid personeel in bezit van een licentie, welke jaarlijks dient te worden verlengd.