U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Toetsen / Bekwaamheidscertificaten

Bekwaamheidscertificaten

Het komt regelmatig voor (met name tijdens praktijkvakken) dat een leerling een vaardigheid ontwikkelt welke ver boven het “zml niveau” uitstijgt. De leerling kan bijvoorbeeld uitstekend lassen of bomen snoeien op een acceptabel arbeidsniveau. Hoewel dit voor een werkgever interessant kan zijn, zal dit niet blijken uit zijn getuigschrift van onze school. Als aanvulling hierop geeft VSO Maarland bekwaamheidscertificaten uit. Een certificaattraject kan op het lijf van de leerling worden geschreven mits de waarde voor een werkgever aannemelijk is. Het traject zal echter altijd uit een combinatie van vaardigheden bestaan, wil het waardevol zijn voor een werkgever. Bijvoorbeeld bij lassen hoort ook basiskennis van materiaal, het instellen van de machine, veiligheid en gebruik van beschermingsmiddelen.  Als blijkt dat een leerling vaardigheden ontwikkelt boven het zml niveau (toetsbaar aan de leerlijnen) zal de arbeidskundige, betrokken bij het praktijkvak, een certificatietraject ontwikkelen waarin minimaal de kwaliteitsnorm, de tijdsnorm en de mate van veiligheidsbesef is beschreven, waaraan voldaan moet worden tijdens een examen. Na goedkeuring van het certificatietraject door de directie kan het examen worden afgenomen. Haalt de leerling de beschreven norm bij het examen  dan ontvangt hij binnen 10 werkdagen zijn certificaat met daarop de geëxamineerde bekwaamheid duidelijk aangegeven. Alle certificaten worden voorzien van een registratienummer en zijn tot 10 jaar na uitgifte opvraagbaar.