U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Verlofregeling

Verlofregeling

Verlof buiten het vakantierooster wordt uitsluitend verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden waarmee, wordt bedoeld: Omstandigheden die buiten de wil van de ouders of de leerling liggen.* 
Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen: 

  • Extra verlof van maximaal 10 schooldagen per schooljaar, welke door de directie moeten worden goedgekeurd.
  • Extra verlof van meer dan 10 schooldagen per schooljaar, welke naast de schooldirectie tevens goedkeuring behoeven van de leerplichtambtenaar uit de gemeente van de leerling.

In beide gevallen dient een verzoek voor extra verlof, 6 weken vooraf, aan de directie van de school te worden voorgelegd middels het formulier verlofaanvraag, wat verkrijgbaar is via onze administratie. 

*Wensen als een (deel) vakantie buiten het hoogseizoen in verband met de hogere kosten worden doorgaans niet geaccepteerd als gewichtige omstandigheden.