U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB)

Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB)

De leerlingenzorg wordt op VSO Maarland gecoördineerd door een Commissie voor de Begeleiding.

Om slagvaardigheid te optimaliseren, is gekozen voor een CvB, dat tweewekelijks vergadert m.b.t. de zorg van alle leerlingen en hierbij de gewenste acties uitzet. Dit is het zogenaamde kleine CvB, dat bestaat uit de gedragswetenschapper, schoolmaatschappelijk werk en de internbegeleider. Daarnaast is er drie keer per jaar overleg met het groot CvB, dat bestaat uit:

  • gedragswetenschapper voor beeldvorming intelligentie, psychodiagnostische gegevens en gedrag;
  • schoolarts voor medische beeldvorming;
  • schoolmaatschappelijk werker voor beeldvorming van de gezinssituatie;
  • intern begeleider voor pedagogisch- didactische beeldvorming;
  • (locatie-)directeur van de school voor algemene beeldvorming en borging van leerlingenzorg.

Elke vorm van zorg die een leerling nodig heeft, is steeds gekoppeld aan het OPP. Mogelijke afwijkingen hieromtrent worden door de leerkracht gemeld aan het (klein) CvB. Significante wijzigingen in het OPP (zoals een verandering in het uitstroomprofiel) kunnen slechts worden doorgevoerd na instemming van het groot Cvb.