U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB)

Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB)

De leerlingenzorg wordt op VSO Maarland gecoördineerd door een Commissie Van Begeleiding.

Om slagvaardigheid te optimaliseren, is gekozen voor een CvB, dat wekelijks vergaderd m.b.t. de zorg van alle leerlingen en hierbij de gewenste acties uitzet. Dit is het zgn kleine CvB, dat bestaat uit de orthopedagoog en de internbegeleider /zorgcoördinator. Daarnaast is er 3x per jaar overleg met het groot CvB, dat bestaat uit:

  • GZ-psycholoog voor beeldvorming  intelligentie, psychodiagnostische gegevens en gedrag.
  • Schoolarts voor medische beeldvorming
  • Schoolmaatschappelijk werker voor beeldvorming van de gezinssituatie
  • Intern begeleider / zorgcoördinator voor pedagogisch- didactische beeldvorming
  • Directeur van de school voor algemene beeldvorming en borging van leerlingenzorg

Elke vorm van zorg die een leerling nodig heeft, is steeds gekoppeld aan het OPP en mogelijke afwijkingen hieromtrent worden door de leerkracht gemeld aan het (klein) Cvb. Significante wijzigingen in het OPP (zoals b.v. een verandering in het uitstroomprofiel) kunnen slechts worden doorgevoerd na instemming van het groot Cvb.