U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland / Voorwoord

Voorwoord

Brielle, 21 augustus 2017

  

Geachte lezer,

Graag willen wij u de nieuwe schoolgids van VSO Maarland presenteren.

De schoolgids bevat belangrijke informatie voor leerlingen, ouders en medewerkers. Naast de praktische informatie zoals vakantiedagen, schooltijden, adressen, e.d. vindt u hierin ook informatie over de zorg voor onze leerlingen. Door middel van deze gids streven wij ernaar het contact tussen u en de school te bevorderen. Deze schoolgids is tevens bedoeld voor nieuwe ouders die het advies hebben gekregen hun kind aan te melden bij een school voor speciaal voortgezet onderwijs.

Een goede communicatie met ouders en verzorgers vinden wij van groot belang. Via deze schoolgids, de nieuwsbrief en de website hopen wij deze communicatie optimaal te verzorgen.

Neemt u echter gerust contact op als u aanvullende ideeën of opmerkingen heeft om dit te verbeteren. Hopelijk kunnen we ook dit jaar rekenen op de samenwerking met u. Wij zijn in ieder geval weer klaar voor een mooi nieuw schooljaar!


Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Raymond Schilperoordt

Directeur a.i. VSO MaarlandNb.
 

Voor de leesbaarheid van deze gids is de term  “ouders”  gebruikt, waarmee natuurlijk ook verzorgers worden bedoeld, evenals dat “hij” ook als “zij” gelezen kan worden.