U bent hier: Home / Over de school / Arbeidstoeleiding en stage

Arbeidstoeleiding en stage

Ook mensen met een beperking hebben recht op een volwaardige positie op de arbeidsmarkt. Werk bevordert het emancipatie- en integratieproces. Eén van de kerntaken van onze school is om de leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun toekomst. Daarvan is werk een belangrijk onderdeel. Onderwijs, arbeidsscholing en bemiddeling naar een baan maken integraal deel uit van de arbeidstoeleiding. Niet voor alle leerlingen is een betaalde baan weggelegd maar ook wanneer leerlingen na hun schoolloopbaan naar een dagactiviteitencentrum uitstromen, is dat werk. 

Arbeidstoeleiding is een trajectmatige benadering waarin leerlingen stapsgewijs werken aan hun eigen werkzame toekomst. Bij de invulling speelt een groot aantal persoonlijke factoren een rol zoals cognitieve -, sociale -, motorische vaardigheden en beroepsinteresses. Door het individuele karakter van het traject is het moment waarop een leerling in aanmerking komt voor arbeid variabel. Leerlingen verlaten de school doorgaans tussen 18 en 20 jaar. 

De stageplekken

Voor de stages is een groot aantal bedrijven bereid gevonden om onze leerlingen werkervaring op te laten doen. Stageplekken zijn garagebedrijven, supermarkten, een eetcafé, een snackbar, een kinderboerderij enz. Voor de leerling wordt een plek gezocht bij een bedrijf dat overeenkomt met zijn wensen en mogelijkheden. De stage wordt vastgelegd voor een halve of hele dag tot het einde van het schooljaar. Naarmate de leerling langer stage loopt, wordt het aantal dagdelen uitgebreid. 

Stages

 

Voor leerlingen in de autigroepen en de zorggroep wordt individueel bekeken welk traject voor hen geschikt is. Sommige leerlingen kunnen een stageplek in het vrije bedrijf niet aan. Voor hen zoeken we een stageplek in een beschermde omgeving. Ook komt het voor dat leerlingen alleen een eindstage volgen op de plek waar zij na het verlaten van school gaan werken. 

De 4 fasen in het arbeidstoeleidingstraject:

Fase 1: oriëntatie 

De leerling wordt met lessen, excursies, fotomateriaal, video’s en voorlichting geprikkeld om na te denken in welke richting hij of zij zich wil ontwikkelen. 

Dit gebeurt in de onderbouw (12 - 14/15).

Fase 2: voorbereiding

De leerling werkt gericht aan het vergroten van zijn capaciteiten zodat de kans op een baan in de richting waarvoor hij kiest, vergroot wordt. Groepsstages dragen bij aan dit proces. Daarnaast wordt er d.m.v. de Prokkelstage gesnuffeld aan een individuele stage. Dit gebeurt in de middenbouw (14/15 - 17). 

Fase 3: toeleiding

De leerling doet ervaring op in verschillende bedrijven door middel van stage. Op die manier leert hij zijn wensen en zijn capaciteiten te toetsen aan de praktijk. 

Dit gebeurt in de eindgroepen (17 - 20).

Fase 4: nazorg

De leerling wordt op afstand gevolgd. 

Dit gebeurt wanneer de leerling van school af is.