U bent hier: Home / Over de school / De uitstroom

De uitstroom

Als leerlingen starten op het SO wordt een instroomprofiel vastgesteld. Dit instroomprofiel wordt meegenomen in het Onderwijs Perspectief Plan (OPP). Wanneer leerlingen beginnen op het VSO wordt deze prognose nog eens onder de loep genomen.

Er worden 3 uitstroomprofielen gehanteerd  in de school, namelijk uitroomprofiel 2, 3 en 4. Deze profielen komen uit het NOB-profiel (Naar Opbrengstgerichte Benadering) .

Uitstroomprofiel 2

Ernstige beperkingen in het functioneren op bijna alle terreinen; ernstige beperkingen in de communicatie. Uitstromen naar dagbesteding in een veilige, beschermende en vertrouwde omgeving. Ondersteuning in kleine groepen of een-op-een.

Uitstroomprofiel 3

Beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren of op school. Uitstromen naar dagbesteding in een semi-beschutte omgeving. Ondersteuning in kleine groepen en aansturing en controle in de planning.

Uitstroomprofiel 4 

Lichte beperkingen in het sociaal en beroepsmatig functioneren en op school.Uitstromen naar arbeidsgerichte plek met begeleiding op de werkplek of op afstand (jobcoach).


Voor de leerlingen die in uitstroom 2 worden geplaatst is er een samenwerking met zorgaanbieder Ipse-de Bruggen. Daardoor kan aan deze leerlingen een combinatie van zorg en onderwijs worden geboden. 

 
Speciaal Onderwijs Brielle heeft de MG-status toegewezen gekregen. Dat wil zeggen dat wij leerlingen tot onze school mogen toelaten die een meervoudige handicap hebben. 
 
Het gaat hierbij om de volgende categorieën leerlingen:
  1. Leerlingen die binnen het autistisch spectrum vallen 
  2. Leerlingen met een IQ lager dan 35 
  3. Leerlingen die een groot deel van de dag 1 op 1 begeleiding nodig hebben