U bent hier: Home / Over de school / Het aanbod

Het aanbod

De school heeft de onderwijsdoelen ZML gebruikt om de leergebieden te definiëren. Het digitale leerlingvolgsysteem is hierop gebaseerd. De leergebieden bestrijken alle schooljaren (dus van 4 tot 20 jaar). Voor elke leerling worden doelen vastgesteld met betrekking tot de vakken taal, lezen, rekenen, oriëntatie op ruimte en tijd, leren leren, sociale competentie, bewegingsonderwijs, wonen en de praktijkvakken. Daarnaast wordt het ontwikkelingsperspectiefplan jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast. Vanaf 16 jaar komt het transitieplan erbij dat de overgang van school naar werk beschrijft. De ontwikkeling van de sociale competenties en de werkhouding zijn zeer belangrijke onderdelen van het lesrooster.

In de brugklassen wordt elk jaar een aantal thema’s centraal gesteld. Deze thema’s, zoals mijn huis, in het verkeer, mijn lijf, worden verwerkt tijdens de lessen mens en maatschappij, muziek, beeldende vorming en taal. 

Elke week gaan de leerlingen naar het zwembad (of in de eindgroepen naar de sportschool), er is tweemaal per week gymnastiek van een vakleerkracht en er komt eenmaal per week een vakdocent levensbeschouwing. 

Tijdens de praktijkvakken leren de leerlingen vaardigheden die van belang zijn voor hun toekomst. De praktijkvakken zijn: horeca, schoonmaak, techniek, dierverzorging en tuinieren. In de eindgroep specialiseren de leerlingen zich in één praktijkvak. Klik op onderstaande link om te zien wat er zoal gebeurt tijdens deze praktijkvakken.

Praktijkvak techniek