U bent hier: Home / Privacy-en-cookiestatement

Privacy en Cookie Statement

Versie 1.0 Deze pagina is voor het laatst aangepast op: 14-11-2014

Inleiding

VSO Maarland respecteert de privacy van bezoekers van deze website. Persoonsgegevens die tijdens een bezoek aan deze website worden verstrekt aan VSO Maarland, kunnen in een bestand worden verzameld en opgeslagen. De verwerking van persoonsgegevens en andere data vindt plaats in overeenstemming met de geldende wetgeving. In dit Privacy en Cookie Statement zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Dit Privacy en Cookie Statement is van toepassing op de verwerking van data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van VSO Maarland en de door contactaanvragen en nieuwsbriefabonnees verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens).

College bescherming persoonsgegevens

VSO Maarland verwerkt de Persoonsgegevens in overeenstemming met de wet en regelgeving op het gebied van de bescherming van Persoonsgegevens, zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewetgeving.

Verwerking Persoonsgegevens

VSO Maarland behandelt Persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. VSO Maarland verzamelt Persoonsgegevens bij het opnemen van contact via de website, het abonneren op de nieuwsbrief. Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van de administratie. De gegevens worden daarnaast gebruikt om betrokkenen op de hoogte te houden van onze dienstverlening en activiteiten. Indien u geen prijs meer stelt op deze informatie, kunt u zich hiervoor te allen tijde afmelden door gebruik te maken van de afmeldlink in het e-mail bericht of VSO Maarland hiervan schriftelijk op de hoogte stellen, door gebruik te maken van onderstaande adresgegevens.

VSO Maarland verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Deze cookies worden gebruikt om de websites van VSO Maarland beter te laten functioneren en het webbezoek te monitoren, zodat VSO Maarland na kan gaan hoeveel mensen de website in een bepaalde periode hebben bezocht. VSO Maarland gebruikt deze data alleen geaggregeerd en kan deze niet herleiden tot een pc of individu. Ook worden cookies gebruikt om het navigeren in onze website te vergemakkelijken door het onthouden van bijvoorbeeld inlognamen, wachtwoorden en (taal-) voorkeuren.

Google Analytics

Wij maken gebruik van Google Analytics. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Gebruikte cookies op VSO Maarland.nl

Hieronder vindt u een overzicht van cookies die geplaatst worden door de VSO Maarland website en hun functionaliteit.

Functionele cookies

Deze cookies worden geplaatst zonder dat hier toestemming voor nodig is en zijn er voor het correct functioneren van deze website:

Er worden op VSO Maarland.nl geen ongevraagde functionele cookies geplaatst.

Standaardcookies

Deze worden alleen geplaatst indien u toestemming geeft.

Google Analytics

Google Analytics is een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. Via deze cookies krijgt VSO Maarland inzage in het bezoek op de website. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kan VSO Maarland de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. VSO Maarland kan niet zien wie (welke pc) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel. Meer informatie over de Google Analytics cookies vind u hieronder. Aanvullende informatie over de TOS (Terms Of Service) van Google Analytics vind u hier.

Domein Cookie Opslagperiode .VSO Maarland.nl __utma, __utmz, __utmx 2 jaar na plaatsing of update __utmb 30 minuten vanaf plaatsing of update __utmc Tot het sluiten van de browser

Beveiliging

VSO Maarland heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen. Dit om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot de persoonlijke informatie of dat de persoonlijke informatie verloren gaat.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over nieuws over onze oranisatie, onze diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Externe dienstverleners en andere sites

Op de websites van VSO Maarland zijn een aantal links naar andere websites van organisaties te vinden. VSO Maarland kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van je gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het Privacy Statement van de betreffende website te lezen.

Contact, vragen en feedback

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van VSO Maarland, dan kunt u deze richten aan:

VSO Maarland
Postbus 158
3230 AD BRIELLE
Telefoon: 0181 - 41 57 83
E-mail: sob@primovpr.nl

Wijziging van Privacy- en cookie statement

VSO Maarland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy en Cookie Statement.