U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland

Schoolgids VSO Maarland

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de school. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Zoeken door de schoolgids

Inhoudsopgave

Voorwoord

                                       ...

Verder lezen

Visie en missie

Visie en missie Speciaal Onderwijs Brielle (hierna te noemen SO Brielle) is een school voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen in...

Verder lezen

Het schoolklimaat

Het schoolklimaat   Het schoolklimaat binnen de SO Brielle kan worden getypeerd als een klimaat waarin rust en orde heerst, maar waarbinnen...

Verder lezen

Toelating op onze school

Toelating tot onze school   VSO Maarland is een regionale school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Als u overweegt uw kind aan te...

Verder lezen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur VSO Maarland valt onder het bestuur van Onderwijsgroep EduMare. Het college van bestuur van deze stichting is het bevoegd gezag....

Verder lezen

Lestijden

Lestijden Voor alle groepen gelden dezelfde aanvangs- en eindtijden: Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein Om 8.45 uur beginnen de...

Verder lezen

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen Afwezigheid door ziekte, doktersbezoek etc. moet vòòr 8.30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven. Als de leerling op de...

Verder lezen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Alle leerlingen hebben via de school een collectieve ongevallenverzekering, welke geldig is tijdens alle schoolactiviteiten en onderweg van en naar...

Verder lezen

Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens Onderstaand vindt u de uitstroombestemmingen van de leerlingen die onze school hebben verlaten in de afgelopen jaren.  ...

Verder lezen

Klachten / vertrouwenspersoon

Klachten / vertrouwenspersoon Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen...

Verder lezen

Disclaimer

Disclaimer Hoewel deze schoolgids met uiterste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Geplande data van vakanties, studiedagen...

Verder lezen