U bent hier: Home / Schoolgids VSO Maarland

Schoolgids VSO Maarland

De schoolgids is een wettelijk voorgeschreven uitgave die aan ouders wordt uitgereikt bij toelating van hun kind op de school. De schoolgids geeft in vogelvlucht inzicht in de organisatie van het onderwijs op onze school.

Zoeken door de schoolgids

Inhoudsopgave

Voorwoord

                                       ...

Verder lezen

Visie en missie

Visie en missie Speciaal Onderwijs Brielle (hierna te noemen SO Brielle) is een school voor zeer moeilijk lerende (ZML) leerlingen in...

Verder lezen

Het schoolklimaat

Het schoolklimaat   Het schoolklimaat binnen de SO Brielle kan worden getypeerd als een klimaat waarin rust en orde heerst, maar waarbinnen...

Verder lezen

Toelating op onze school

Toelating tot onze school   VSO Maarland is een regionale school voor zeer moeilijk lerenden (ZML). Als u overweegt uw kind aan te...

Verder lezen

Organisatiestructuur

Organisatiestructuur VSO Maarland valt onder het bestuur van Onderwijsgroep EduMare. Het college van bestuur van deze stichting is het bevoegd gezag....

Verder lezen

Onze groepen (klassen)

Onze groepen (klassen) Anders dan in het reguliere onderwijs is het niet zo dat een leerling elk jaar overgaat naar een...

Verder lezen

Praktijkvakken

Praktijkvakken In elke groep worden praktijkvakken gegeven die verweven zijn in de leerlijnen “Mens, natuur en techniek”, “Culturele oriëntatie en creatieve...

Verder lezen

Lestijden

Lestijden Voor alle groepen gelden dezelfde aanvangs- en eindtijden: Vanaf 8.30 uur is er toezicht op het schoolplein Om 8.45 uur beginnen de...

Verder lezen

Ziekmeldingen

Ziekmeldingen Afwezigheid door ziekte, doktersbezoek etc. moet vòòr 8.30 uur telefonisch aan de school worden doorgegeven. Als de leerling op de...

Verder lezen

Time-out

Time-out Soms kan een leerling door omstandigheden tijdelijk overbelast raken en daardoor moeilijk hanteerbaar gedrag vertonen. In deze situaties wordt veelal...

Verder lezen

Schorsing / verwijdering

Schorsing / verwijdering Wanneer een leerling herhaaldelijk na corrigerend optreden van de leerkracht, gedragsregels overtreed of een ernstig vergrijp pleegt, kan...

Verder lezen

Vakantierooster

Vakantierooster Schooljaar 2020/2021 Klik hier voor een compleet overzicht van alle vakantie- en studiedagen 2020-2121   ...

Verder lezen

Verlofregelingen

Verlofregeling Verlof buiten het vakantierooster wordt uitsluitend verleend als er sprake is van gewichtige omstandigheden waarmee, wordt bedoeld: Omstandigheden die buiten...

Verder lezen

Studiedagen

Studiedagen VSO Maarland heeft elk schooljaar een aantal studiedagen zodat wij als team gecoacht kunnen worden door (externe) professionals. Op deze...

Verder lezen

Kosten / ouderbijdrage

Kosten / ouderbijdrage VSO Maarland vraagt een vrijwillige ouderbijdrage van € 40,00 per schooljaar voor de kosten die niet in aanmerking...

Verder lezen

Toetsen

Toetsen Gedurende de schoolcarrière van onze VSO leerlingen worden verschillende toetsen en onderzoeken uitgevoerd. Enerzijds om ijkpunten voor de leerling uit...

Verder lezen

Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB)

Zorgstructuur / Commissie van Begeleiding (CvB) De leerlingenzorg wordt op VSO Maarland gecoördineerd door een Commissie voor de Begeleiding. Om slagvaardigheid te...

Verder lezen

Veiligheid

Veiligheid Om de fysieke veiligheid van onze leerlingen en personeel te waarborgen, werken wij samen met de gemeente, wijkagenten, justitie, brandweer...

Verder lezen

Beleid roken, alcohol en drugs

Beleid roken, alcohol en drugs Het is voor leerlingen ten strengste verboden onder invloed van alcohol of drugs deel te nemen...

Verder lezen

Communicatie

Communicatie Goed contact tussen ouders en de leerkracht kan van doorslaggevend belang zijn voor de successen van een leerling. Als school...

Verder lezen

Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid Alle leerlingen hebben via de school een collectieve ongevallenverzekering, welke geldig is tijdens alle schoolactiviteiten en onderweg van en naar...

Verder lezen

Uitstroomgegevens

Uitstroomgegevens Onderstaand vindt u de uitstroombestemmingen van de leerlingen die onze school hebben verlaten in de afgelopen jaren.  ...

Verder lezen

Klachten / vertrouwenspersoon

Klachten / vertrouwenspersoon Op school kunnen problemen ontstaan tussen ouders of leerlingen en (medewerkers van) de school. Vaak worden zulke problemen...

Verder lezen

Disclaimer

Disclaimer Hoewel deze schoolgids met uiterste zorg is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Geplande data van vakanties, studiedagen...

Verder lezen