U bent hier: Home / De groepen

De groepen

VSO Maarland bestaat op dit moment uit 9 groepen:

  • 2 onderbouwgroepen (De Brug en De Dijk)
  • 2 middenbouwgroepen (De Rivier en De Waterweg)
  • 2 eindgroepen (De Binnenhaven en De Buitenhaven)
  • 2 autigroepen (De Beek en Het Kanaal)
  • 1 zorggroep (De Singel)

De onderbouw (De Brug en De Dijk)

In de onderbouw zitten leerlingen van 12 t/m 14/15 jaar. Er worden technieklessen, groenlessen, kooklessen en schoonmaaklessen gegeven door de leerkracht. Eenmaal per week volgen de leerlingen het vak arbeidstraining (ZeDeMo). Aan de cognitieve vaardigheden wordt nog volop gewerkt.

De middenbouw (Rivier en Waterweg)

In de middenbouw zitten leerlingen van 14/15 jaar t/m 17 jaar. Er wordt meer tijd besteed aan de praktijkvakken. Ook aan de cognitieve ontwikkeling wordt nog gewerkt. Er zijn groepsstages waarbij de leerlingen proeven van de sfeer die er heerst binnen verschillende bedrijven en waarbij ze leren wat werken inhoudt. Sommige leerlingen volgen nog het vak arbeidstraining om bepaalde vaardigheden te oefenen. 

De eindgroepen (De Binnenhaven en De Buitenhaven)

In de eindgroepen zitten leerlingen vanaf hun 17e totdat ze van school gaan. In deze groep staat alles in het teken van werk. De cognitieve vaardigheden worden ingezet bij de praktijkvakken en onderhouden in een weektaak. De leerlingen specialiseren zich praktijkvak en gaan stage lopen. Er is de mogelijkheid van het behalen van een certificaat. Daarnaast verrichten ze taken binnen de school en doen ze arbeidsmatig werk.

Autigroepen (De Beek en Het Kanaal)

In groep De Beek zitten leerlingen van 12 tot 15/16 jaar. In Het Kanaal zitten leerlingen van 15/16 tot 20 jaar. Het zijn leerlingen met een stoornis in het autistisch centrum. Deze leerlingen hebben een grote behoefte aan veiligheid, duidelijkheid en structuur. 

Het meeste onderwijs wordt individueel aangeboden. Techniek- groen- kook en schoonmaaklessen worden gegeven door de eigen leerkracht of onderwijsassistente. Eenmaal per week volgen de leerlingen het vak arbeidstraining. Aan de cognitieve vaardigheden wordt in groep Beek nog volop gewerkt.

Er wordt per leerling gekeken of hij of zij stage kan lopen op de leeftijd van 17 jaar. Wanneer dit te belastend is voor de leerling, wordt gewacht tot de leerling bijna van school gaat en stage kan gaan lopen op de plek waar hij naar gaat uitstromen.

Zorggroep (De Singel)

In groep De Singel zitten leerlingen van 12 tot 20 jaar. Deze leerlingen hebben een MG (meervoudig gehandicapt) status. Het is een kwetsbare groep die veel zorg nodig heeft. De leerlingen zijn vooral praktisch bezig. De praktijkvakken worden gegeven door de eigen leerkrachten. De onderwijsassistenten zijn gedetacheerd vanuit Ipse De Bruggen. Op die manier kan er naast onderwijs ook zorg worden geboden.